جستجو:
در:

نمایشگاه گروهی عکس، نقاشی «بدون عنوان 2»

گالري ژينوس

26 خرداد 1396
تا 30 خرداد 1396
17 تا 20 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی- عکس

گرد‌آوری توسط:

وحید ایروانی


نمايشگاه گروهي عکس، نقاشي "بدون عنوان {2}" به کيوريتوري وحيد ايرواني از 26 خرداد ماه 96 در گالري ژينوس گشايش مي يابدوحيد ايرواني، کيوريتور اين نمايشگاه بيان کرد.

اين رويداد، بستري آزاد براي هنر مندان است که آزادانه آثار خود را به نمايش بگذارند ، در اين نمايشگاه 17 هنرمند حضور دارند و هدف از جمع اوري اين مجموعه به آزادي بيان هنرمند ختم ميشود.
ايده اين نمايشگاه از بدون مرز بودن هنر  و آزادي هنر مند آمده است. در این نمایشگاه 57 اثر در اين نمايشگاه  از 17 هنرمند بر روي ديوار ميرود در مورد مديا، سبک و تکنيک کارها آثار اين نمايشگاه شامل  عکاسي و نقاشي هستند  و ابعاد آثار بزرگتر از 30*40 سانتيمتر  نيستند.

سبک و تکنيک براي هنرمندان مشخص نشده و هنرمند آزادانه خود را به تصوير کشيده است. هر هنرمند  به نسبت نياز خود مدياي خود را انتخاب کرده است.  بدون عنوان بودن يک نمايشگاه هنرمند را آزاد ميگذارد که خود را راحت به تصوير بکشد. هنر مندان اين مجموعه بدنبال  شناسائي هم لهجه هاي خود،  کساني که پيام اثر آنهارا دريافت مي کنند مخاطب آنها هستند. اين کيوريتور ضمن تاکيد بر اينکه معيار انتخاب هنرمندان برخورد متفاوت با  متريال و روند کاري بوده است شرح داد.

اين روزها  در اين بستر  تمامي هنر مندان مسئول اين هستند که حرف خود را بزنند و مانند آينه جامعه خود را باز تاب بدهند  و تلاش کنند براي تقويت هنر ايران و سواد بصري مردم جامعه خود. هنرمندان در هر صورتي بايد آزادانه کنار مردم باشند.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی