جستجو:
در:

مارسمیولوژی

نگارخانه هوم

30 تیر 1396
تا 27 مرداد 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

میترا نابغی


هنرگردان: لاله شمسی


«فردینان دو سوسور» پدر علم زبان شناسی، گذرگاهی جدید را بر علم زبان شناسی تعریف کرده است:«می توان دانشی را در نظرگرفت  که زیست نشانه ها را در بطن زندگی اجتماعی بررسی می کند  که آن را سمیولوژی می نامند.»
از این گذرگاه تازه و با تکیه بر وجوه اساطیری، زیست جانوری در آثار میترا نابغی محتوایی نمادین را در خود حمل کرده و مسیری  را در برابر مخاطب باز می نماید.
مار و ماهی هرکدام بر بلندایی نمادین نشسته اند ولی از گذرگاه سمیولوژی نیز واجد وجهی نمادین جدید و ویژه گشته اند؛ ارتباطی که می تواند متن تصویری جدیدی را موجب شود.

 

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی