جستجو:
در:

بُرجاس

پروژه‌های آران

06 مرداد 1396
تا 03 شهریور 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
13 تا 19 (غیرافتتاحیه)


بُرجاس*
نمایشگاه گروهی تنی چند از هنرمندان مقیم شهر آمل با همکاری گالری ایسو آمل
حمید اسدزاده- فروزان سلیمانی – شقایق شعبانی - علی فاضلی-فرزانه قلی زاده- اکبر راد- مصطفی معصومی
افتتاحیه 6 مرداد ماه 1396 در پروژه های آران – ادامه نمایشگاه تا 3 شهریورماه

Akbar Rad, From series mixed media on canvas, 110x110 cm
Akbar Rad, From series mixed media on canvas, 110x110 cm

 

برای دومین سال اعضای گروه هنری برجاس که حول گالری ایسو در شهر آمل گرد آمده اند، آثار خود را به نمایش می گذارند. هنرمندان حاضر در این نمایشگاه به علل مختلف در آمل رحل اقامت افکنده اند. به دور از هیاهوی شهرهای بزرگتر و خصوصا" پایتخت. در توضیحی کوتاه از ذهنیت قالب بر این گروه ، میگویند: در آمل طیف های نوری را یافته ایم که هویت واقعی اشیا و رویدادها در آن واقعی تر به نظر می رسند.

حمید اسدزاده " احولی" را دردید انسان جست و جو می کند. در دوشکل دیدن یک مفهوم. در وسعت اجتماعی که نماد را بیشتر از اصل می شناسند و صورت را بیشتر از معنا.
این دوبینی یعنی جنگ بر سر یک مفهوم اما از دو نگاه. در زنان فروزان سلیمانی، لحظه ی خاص از زندگی به تصویر درمی آید. لحظاتی که شاید سرنوشت ساز هستند. درنگی و آنی که بازگشت پس از آن دیگر میسر نخواهد بود. کشمکش درون و بیرون، شبیه جاذبه زمین که جزر و مد را می سازد.
اکبر راد انسان را فرو رفته در تاریکی می یابد. تسلیم شده و فراموش شده و در قعر تنهائی. بازی نور و رنگ اما نشان از حضور امید دارد .
مصطفی معصومی در بازی با هنرمندان بزرگ تاریخ هنر، و با همزاد پنداری، حضور ذهنیت خود را به تصویر می کشد. در بازسازی این تصاویر هنرمند جوان ذهن خود را به تاریخ هنر پیوند می زند.
شقایق شعبانی احساسات و آلام همیشه حاضر را ثبت می کند. رنج هایی که با رنگ سفید روی بوم امحا می شوند. مرهمی بر زخمهای کهنه.
علی فاضلی هویتی را نشان می دهد که  دستخوش تجاوز و تعارض است، هویتی که شخصی ترین  سندش هم  مدام در تغییر است. سندی که جبر جغرافیایی را به رخ می کشد، و انچه که لاجرم باید پذیرفت. بایدها و نبایدهایی که هویت انسان را شکل می دهند.
فرزانه قلی زاده بر زوال همه ی موجودات و مفاهیم تاکید دارد. با قبول چرخه زوال و با تاکید بر نقش انسان در نابودی خود وهمچنین طبیعت، نوید تولدی مجدد داده می شود

*برجاس: هدف متحرک روی هوا


پروژه های آران
خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک 5
روز افتتاحیه 4-8
بازدید روزهای عادی همه روزه به جز روزهای شنبه. بین ساعات 1-7
تلفن  66702233

Mostafa Masoumi, from series Subjective Identification  mixed media on canvas, 70x50 cm
Mostafa Masoumi, from series Subjective Identification  mixed media on canvas, 70x50 cm

 

BORJASS
Hamid Asadzadeh, Farzaneh Gholizadeh, Ali Fazeli, Forouzan Soleimani, Akbar Rad, Mostafa Masoumi, Shaqayeq Shabani

A project by Borjass art Group in collaboration with Isoo Gallery of Amol
Opening at Aaran Projects on 28th July 2017, on view until 25th August.


Hosting  artists of Borjass Group, of ISOO Gallery based in Amol, for second year, the exhibition includes works of seven artists with different mediums.
In his new series “Squint”, Hamid Asadzadeh, explores dual perceptions of same concept. In social spectrum that recognizes the symbol more than the axiom and surfaces more than meaning. This dual perception leads to clashes between two visions of same concept. In women of Forouzan Soleimani a defining moment in their lives is pictured. Instants that determines their fate. A moment after which return will not be possible. The paintings refer to  the struggle between the inner self and the outside world and resembling Tide of oceans and the underlying force of gravity of earth. Akbar Rad finds humans engulfed in darkness. Surrendered and forgotten and in depths of loneliness. However the play of color and light in these paintings signal presence of hope. Mostafa Masoumi inserts his own mind in to famous paintings of History of art. A conjecture and remaking that connects the young artist to the giants of art. Shaqayeq Shabani registers the ever present emotions and torments. Agonies that she tries to console by covering female body with white paint. A solace for tired souls. Ali Fazeli uses Iranian Birth certificates to show the violations on personal identity. Even a personal document is constantly changing. A document that shows force of geography and dos and don’ts that shape the human identity. Farzaneh Gholizadeh emphasize is on decay of all creatures and concepts. By accepting this inevitable cycle and stressing the role of humans in their own demise as well as that of the nature, a new birth is promised.


Aaran Projects
Neauphle Le Chateau, Lolagar st. No 5.
Tel +98 21 66702233      
For Opening day: 4-8      
And everyday visiting hours, between 1-7 pm , except Saturdays.

Forouzan Soleimani, from series Tide, oil on canvas, 140x160 cm
Forouzan Soleimani, from series Tide, oil on canvas, 140x160 cm


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی