جستجو:
در:

پرسونالایز

نگارخانه آرته

20 مرداد 1396
تا 29 مرداد 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

پرسونالایز
نمایشگاه نقاشی مهرآذین رضایی

پرسونا بر اساس تعربف کارل گوستاو یونگ عبارت است از " نوعی صورتک دست ساز که فرد برای ایجاد نهایت تاثیرگذاری بر دیگران و همین طور برای پنهان کردن ماهیت حقیقی خود، ابداع می کند"
ماهیت حقیقی خود واژه کلیدی برای توضیح نقاشی های مهرآذین رضایی است. هنرمند با به تصویر کشیدن صورت هایی ناقص و ناتمام و رسیدن به زیبایی شناسی مدرن "دفرمیته" رویکردی اگزیستانسیالیستی به هویت انسانی داشته است. موجودیت هایی بی شکل که صورتک به چهره ندارند و به همین دلیل ماهیت مشخصی هم ندارند. این شیوه برخورد با سوژه بشری شاید برای مخاطب یادآور زیبایی شناسی چهره های بی حس و اندام های غیرمعمول مجسمه های آلبرتو جاکومتی و یا چهره های دفرمه نقاشی های فرانسیس بیکن باشد.
این پرتره ها گویی نوعی خلا را عیان می کنند که برای مخاطب به طور همزمان تکان دهنده و در عین حال آشناست. این آشنایی گویی ریشه در ناخودآگاه ازلی ما دارد. گذشته بدوی اجداد ما که تمدن بشری به قول یونگ هنوز تعریف ماهوی و صورتک های ما را نساخته بود.اکسپرسیون در کارهای رضایی شاید اجتناب از اکسپرسیون در معنای زبانی آن باشد؛ موقعیت به خودی خود سازنده بیان اثر است. چهره های خاموش نقاشی های رضایی در تنهایی و سکوتشان به مخاطب خیره می شوند، حس مشخص قابل تعریفی را متبادر نمی سازند و امکان نقش بازی کردن ندارند.
در نهایت این هنرمند است که با برداشتن پرسونا و عقیم ساختن امکان دروغ  گفتن دست به "شخصی سازی" بیان هنری خود می زند و بازی او با عبارت "Personalise" به صورت ترکیب "”Persona-lies  تعبیر کلامی چیزی است که سعی در به تصویر کشیدن آن داشته است.


افتتاحیه : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت  16 الی 20
نمایشگاه تا 29 مرداد ادامه دارد
ساعات بازدید : همه روزه از ساعت 16-20
گالری روزهای شنبه تعطیل است
ونک ، بزرگراه کردستان ( پایین تر از همت ) ، بلوار علی خانی ، 20 متری گلستان ، 12 متری دوم ، شماره 3
تلفن :
88031652

Mehr Aazin Rezaie - Self Portrait -Oil color on canvas - 21x15cm - 2014
Mehr Aazin Rezaie - Self Portrait -Oil color on canvas - 21x15cm - 2014


Personalies
Painting Exhibition By Mehrazin Rezaei

According to Carl Gustav Jung, Persona means “ A kind of mask, designed on the one hand to make a definite impression upon others, and on the other to conceal the true nature of the individual”.
True nature of the individual is the keyword to define the paintings of Mehrazin Rezaei. By illustration of unperfect and defective faces She  reaches to a form of modern aesthetics makes an existential approach to human identity. Some existences that do not wear masks due to do not have any peculiar quiddity.this way of encounter with subject might be remembers the Alberto Giacometti’s aesthetics of numb faces and unnormal shapes or deformed portrait’s of Francis Bacon.
Her works apparently reveals vacuity that is simultaneity shocking and familiar for viewer.As if this familiarity is radicated by our eternal unconscious.the primitive history of our ancestors that as Jung said there was not civilization nor persona.Expression in Rezaei’s works avoids verbal expression. Condition inherently makes the vertu’s expression.Pokerfaces of her pprtraits in their lonlieness and silence stare the viewers and do not make a definite sense or perform a role.
At last, Artist by eradication of persona and confute the possibility of telling lies “personalise” her artistic expression.Her linguistic game with the “Personalise” phrase by seperating it to “Persona-lies” is the verbal explanation of what she wants to show us through painting.


Opening: 11 August 2017 – Friday – 4-8 PM
The Exhibition will be continued up to Sunday 20 August
Sat To Fri : 4 – 8 PM
Gallery Is Closed On Saturday
Address : No . 3 , Second Alley Golestan St. , Alikhani Blvd , Kordestan Exp ( South Of Hemat Exp ) , Vanak
Tel : +98[21] 88031652


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی