جستجو:
در:

در قلمرو نور

گالری ثالث

20 مرداد 1396
تا 06 شهریور 1396
16 تا 22 (افتتاحیه)
10 تا 20 (غیرافتتاحیه)

گرد‌آوری توسط:

قدرت‌الله عاقلی


قلمرو نور

ھنر معاصر درکنار تعریف تاریخی و به توالی زمانی خود شیوہ ای از بیان رابه وجود آوردہ است که تلفیقی است از پارہ ای ابزار و ملزومات موجود. از نظر برخی از هنرمندان، هنر با همه ی اشح کال و رسانه های خود چیزی جز تفسیر و تحلیل واقعیت نیست و آنچه بشریت در تجلی اعصار و ادوار مختلف خلق نموده در واقع بیانی هنرمندانه از زندگی بوده است.

البته، نحوه ی بیان و القاع این اندیشه همواره قالب های خاص خود را داشته و به خصوص در دوره‌ی معابر بسیاری از هنرمندان کوشیده اند با یاری گرفتن از ظرفیت‌های فناوری های مختلف کیفیات تجسمی جدیدی را به نمایش بگذارند و ازین رهگذر نیز زبان منحصر به فردی برای خویش بیابند. از میان پدیده های معاصر، نئون و انواع لامپ‌های رنگی منبع الهامر بخش عده‌ی کثیری از مجسمه سازان ہودہ است.

هنرمندان این نوع آثار عمدتاً به بازنمود سوژه در قالب عینی نمی پردازند و در عوض از طریق فرم، رنگ، انحنا و سایه به راه های ارتباطی می‌اندیشند چرا که تاکید و تمرکز بر این عناصر تجسمی واکنش شدیدی را از سوی سیستم ادراکی انسان برمی انگیزد. این صرفاً موردی روان شناختی محسوب نمی شود و در واقع خود را به دستگاه های حسی و عصبی انسان متصل می سازد. برای مثال سیستم بصری انسان به نور و تضاد رنگی خاصی به شدت واکنش نشان می دهد و ذهن را به تجربه‌ی تخیل وادراکی تازہ متمایل می سازد.

آثار ارائه شده در این نمایشگاه مجموعه ای است متنوع از دستاوردهای این گونه ی هنری که عمدتا هنرمندان شناخته شده ی هنر امروز ایران می باشند.

قدرت اله عاقلی

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی