جستجو:
در:

خواب سرد

نگارخانه الهه

09 خرداد 1393
تا 19 خرداد 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


 خواب سرد

 
انسان دغدغه و سوژه هميشگي کارهاي من بوده است. اگر چه مجموعه اخير موجوداتي اند که کمتر شباهتي به ايده آل انسانيت را مي توان در آنها سراغ گرفت. اما آنچه اين موجودات تکه تکه و مسخ شده را به انسان نزديک مي کند پويايي و تحرکي است که در اين موقعيت جديد با آن روبرو هستند. در واقع آنها بر صفحه بوم ايستا نيستند.اين اشاره اي به واقعيت زندگي امروزه است .به نظرم پيدا کردن نسخه اي که بتوان با آن به انسانيت مطلوب بازگشت کاري بسيار سخت و شايد دست نيافتني باشد. اين موضوع  دغدغه هميشگي من در تمام لحظات بوده است و اين تصاوير پاسخي شخصي به اين پرسش است که  اگر چه هر روز تکه تکه مي شوم، تغيير مي کنم يا تغيير داده مي شوم، و يا در موقعيتهاي سخت و پيچيده قرار مي گيرم اما به دشواري وضعيت خود آگاهم و سعي مي کنم پرسشگر انسانيت باشم و يا دستکم به آن عادت نکنم.
خواب دنياي رمزآلودي است که روياها ترسها و دغدغه هاي دنياي بيروني بي پرده در آن تجلي پيدا مي کند. از اين رو من نير براي خلق آثارم از الگوهاي ذهني استفاده مي کنم و در حين انجام کارهمچون خوابهايم, سوژه هايم بارها و بارها تغيير مي يابند تا با موقعيت پيش آمده روبرو شوند. و مطلوب ترين فرم را پيدا کنند. بکارگيري واژه اعتراض در اين روزها اگر چه معناهاي متفاوتي پيدا مي کند، اما من به موقعيت امروزي معترض هستم. آنچه براي من باقي مانده نه يک رويا که يک خواب سرد است .
محسن حسينمردي 
بهار 93
 
 
 گفتگو با هنرمند : دو شنبه 19 خرداد
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی