جستجو:
در:

از پیش از این

گالری ساربان

14 مهر 1396
تا 24 مهر 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

گرد‌آوری توسط:

زروان روح‌بخشان

هنرمندان

علی صادقی


این مجموعه را «فاجعه» نظام بخشیده است؛ یا شاید از نظام خالی کرده است. این کارها حاصل تلنبارِ مکرر خاطرات در ذهن است؛ نوعی بیرون‌زده‌گیِ آمیخته با تأمل، همراه با رنج مضاعف دوباره اندیشیدن؛ آن‌ هم به قصد گسترانیدن‌شان بر سطح بوم. مجموعه¬ی «از پیش از این» تلاشی است در راستای تبدیل یک وضعیت به وضعیت دیگر: پیوند و درهم‌آمیختگی هیستری ‌خاطراتِ زیسته‌شده و جهان بیرونی‌ که همواره در تجربیاتی فردی، در پرتو توجه و حساسیت‌های خاص آدمی، به شکل-محتوایی دیگر درمی‌آید.
البته شاید اصلاً مهم نباشد آن ماده‌ی خامی که جهان بیرون - هم‌چون امکان‌هایی - بر ما عرضه می‌کند، کدام است و چیست؛ بلکه از قضا مهم آن است که آدمی تا چه میزان می‌تواند در تجربه‌ی فردی مواجهه یا تقابل با این ماده‌ی خام «چیزی» خلق کند.
علی صادقی
مهر 1396

 

از پیش از این

از پیش از این

از پیش از این


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی