جستجو:
در:

نجواهای شبانه

گالری دارگون

14 مهر 1396
تا 25 مهر 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

مرز بین حقیقت و واقعیت، گامی است که با چشم بر هم زدنی برداشته می شود. 
تخیل، آن گام است ...
و شب، بستر پیوستن، تفکیک، درآمیختن و جایگزین شدن حقیقت ها و واقعیت ها.
اما شاید... تنها نگاه ما است که جهت دهنده ی این دو معنا می باشد.

نجواهای شبانه - گالری دارگون

 

نجواهای شبانه - گالری دارگون

 

نجواهای شبانه - گالری دارگوننجواهای شبانه - گالری دارگون


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی