جستجو:
در:

ساده های پیچیده

گالری تِم

14 مهر 1396
تا 20 مهر 1396
17 تا 20 (افتتاحیه)
15 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

علی سلامی


در ابتدا تصویر بود، برای من که چنین بود، جای جایِ کتاب های درسی ، شخصیتی بود و نبود،در من بود و بیرون از من در عرصه ی تکوین و «شدن»  بود، هر لحظه ای به شکلی و هر آنی به صورتی ظهور می کرد، تنها خود می دانستم که تمامی این تصاویر انتزاعی، تمامی این پیچیده های کلاف گونه، نمودی از یک چیز است: منِ نقاش

مجموعه ی ساده های پیچیده، نقاشی و تصویر است. روح جمعی آثار تعارضی با دنیای شخصی هر اثر ندارد و نمود بصری و محتوایی آثار در عین افتراق از آبشخوری یکسان سیراب می شوند.

 

 

 

ساده های پیچیده | گالری تم

ساده های پیچیده | گالری تم

ساده های پیچیده | گالری تم


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی