جستجو:
در:

اسرار

نگارخانه نگر

14 مهر 1396
تا 19 مهر 1396
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

عقل پیروِ فکراست،
فکرپیروِ دل،
دل پیروِ حواس، 
وحواس پیروِ اعضاء واندام!
هرآن چیزی که درقلبِ شما نقش می‌بندد، دردنیای شما نقاشی می‌شود وهرآن‌چه دردنیای شما نقاشی شود دنیای شما راخلق می‌کند.
آن‌چه دراین نمایشگاه می‌بینید، حاصل ده سال رنجِ شبانه روزدرپی درکِ این سیستم و فرمول به ظاهرساده است.
نمادها وفرم‌هایی که درطی این ده سال ازناخودآگاه من استخراج شده، درکِ همان اسراری است که درغالب تصاویرِ این مجموعه به نمایش درآمده است. 
امین نقدی پیام - پاییز 1396

 

 

 

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی