جستجو:
در:

احیاء روح گمشده

گالری هپتا

14 مهر 1396
تا 19 مهر 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

احيای روح گمشده جهان مدرنِ امروز دستخوش نارضايتیِ عميقی است. گويی «بی‌تعادلی» به نوعی «تعادل» بدل شده است. آیا چیزی گم شده؟ ما بر این باور شدیم كه برای روشنفكر شدن، خردهای درونی و شهودی بی‌ارزش‌اند. باور كرديم که باید برای نیل به پيشرفت، روح سكوت و مراقبت، فراموش شود. پذيرفتيم که برای فتح قله‌های ناكجاآباد، روح زنانه‌ی مهر و آشتی را از ياد ببريم. غافل از اينكه اين فراموشی‌ها، به‌هم‌ريختگی و آشفتگی شديدی را در پی داشت و ما را متحمل به پرداخت هزينه‌های گزافی كرد. ... خواستم زنده شوم؛ «شفا را در احيای سرزمين خردهای زنانگی يافتم».

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی