جستجو:
در:

هوای تهران

گالري طراحان آزاد

14 مهر 1396
تا 25 مهر 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: چاپ دستی


حافظه ی تاریخی هر فرد بخشی از خاطره ی  جمعی ست ، انباشته از وقایع گوناگون که از شرایط اقلیمی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حاصل شده است  | تهران، زادگاه این خاطره ی جمعی ، شهر پر همهمه و پر هیاهویی ست که در بطن خود، دالان های تو در تویی دارد که همچون ریشه ها و شاخه های درختی تنومند به هر سو کشیده شده و هر روز خود را فربه تر و تناورتر می کند | مجموعه ی " هوای تهران " با تاکید بر زبان و معانی متعدد واژگان ، تلنگری بر این حافظه ی تاریخــــــــــی ست تا از پس آن ، دالان های پر پیچ و خم ذهن را با وقایع تاریـــــخی پیوندی دوباره دهد و خــــــــاطره ی جمعی را در ذهن مخـــــاطب بازآفرینی کند  | در این مجمــــــوعه ، مدیـــــای چاپ دستی با ویـــــــــــژگی تکثیر و بازتــــــــولید اثــــــر هنری ، همـــــزمان ، مــــــــــعانی دور و نزدیــــــک واژگـــــــــان و در پــــــی آن خـــــــــاطره و حـــــــافظه ی جمعـــــــی را نیــــــــــز بازتـــــــعریف می کند


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی