جستجو:
در:

نگاه خاموش

گالري سيحون

14 مهر 1396
تا 26 مهر 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

صابر سلیمانینگاه خاموش
آثاری که در این نمایشگاه می بینید ادامه مجموعه قبلی است که با عنوان " صورتهای سنگواره " در دو سه سال اخیر کار کرده ام .
مجموعه پیش رو حاصل نگاه و تفکر خود گاه و بازتاب ضمیر نا خود آگاه من است که متاثر از روابط پیچیده انسانی روزمره ایست که من و شما هر کدام به نوعی  در دنیایی ذهنی خودمان بیشتر مواقع با آن درگیرودر ارتباط هستیم .
 اثار من شامل پرتره ها و شمایل فیگوراتیو انسانیست که سالهاست در جستجوی فضای ذهنی و تصویری خودم به آن دلمشغولی داشته ام، نوعی نگاه حسی و روحی در بازتاب روابط انسانی من با محیط اطرافم با تاکید بر هویت شرقی و بقولی خودمانی , کنکاشی است در نشان دادن مسخ شدگی و کم رنگ شدن روابط  عاطفی و انسانیت که آدمهای دو رو برمان در ظاهری متفاوت وموجه از خود بروز می دهند نمایان است ,آدمهایی که هویت خود را فراموش کرده و بدنبال هویت جدید و ظاهری جذاب می گردند. 
سبک وتکنیک اثار من با توجه به اینکه زمان متمادیست فیگوراتیو   وبصورت ترکیب مواد کار می کنم تلفیقی است نوین از شیوه اجاری شخصی وگرایشی نا خواسته در سبک وسیاق کلاسیک که توجه خاصی به پرتره نگاری داشت منتهابا رویکردی امروزی که با عنصر بافت وسطوح متخلخل ایجاد شده ورنگهای حسی در آثارم سعی نموده ام برایم ابزاری باشد در جهت بازتاب هر چه بهتر جنبه های روحی ,حسی و عاطفی تجمع شده در افکارم. 
اثارم انعکاس نگاه و بازتاب احساسات و تعمق من در نوعی بازنمایی از چهره انسانیت که این روزها آدمها در فرورفتگی ژرفای فکری ودرونی خودشان و ناتوان از بیان و یا ترجیح به سکوتی تلخ از پس چهرهای ساکت و نگاه های بی حس و حال که روحیات و زندگی همدیگر را تحت تاثیر قرار داده ایم و این تاثیر بصورت خود آگاه و شهودی در آثار من شکل گرفته است.

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی