جستجو:
در:

از کجا آمده‌ام؟

پروژه‌های آران

05 آبان 1396
تا 22 آبان 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
13 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

حسین والامنش


برای اولین نمایشگاه انفرادی خود در زادگاهش، حسین والامنش مجموعه ای از آثارش را که نمایانگر زوایا و لایه های مختلف برزش ایشان است را انتخاب نموده اند. فرمهای هندسی خالص در نزدیکی با عناصر طبیعی چون آتش، خاک و چوب در کنار آثاری که ریشه در هنرهای پارسی دارند، بینشی از ذهن جستجوگر این هنرمند را به مخاطب منتقل می کنند. در اختیار گرفتن فضا بخشی از روش کاری این هنرمند است که در آثار  کوچکتر مشهود است. در آثار شهری هنرمند، در خیلی از نمونه ها، دروازه ای بین دنیای شهری و طبیعت ساخته می شود و در این آثار توجه و دقت هنرمند در جاگذاری آثار و رابطه با محیط پیرامونی، واضح و ستودنی است.  برای نمایشگاه در پیش رو هنرمند با همین رویکرد و دقت و با توجه به فضای گالری  به انتخاب آثار پرداخته اند.
هنر حسین والامنش ریشه در خاک دارد و در عین حال با پرده ای از ارجاعات ظریف و طنارانه به آنچه که در"ورا" هست اشاره می کنند. فضائی سبک بال در هنر ایشان جریان دارد وهمزمان خرد و اندیشه در بخش بخش تصاویر و کلمات ملموس است. درگیری و تعهد ایشان به طبیعت و جهان به سادگی مشهود است و انسانیتی را نمایان می کند که برای مخاطبان به غایت جذاب است. بسیاری از آثار ریشه در شعر غنی ایران زمین، هم در معنای ادبی و هم در فرم، دارند. لایه های مختلف آثار نشانگر تاریخ زندگی شخصی و اجتماعی هنرمندی است که از دو فرهنگ کاملا" متفاوت بهره برده.
در عین این که هر اثر به تنهائی بر قدرت خود تاکید می کند، در عین حال مجموعه آثار به دنبال هم و نظیر خط هیروگلیف جملات کاملتری را می سازند. نوشته هائی که از نظر بصری جذاب هستند و عناصر و مفاهیمی واقعی و یا خیالی را القا میکنند؛ نمایشی از پیوستگی و اتصال که بخش مهمی از جهان بینی هنرمند و شیفتگی ایشان به اصل و هسته همه چیز است. تاثیر هنربومیان استرالیا، بخصوص سادگی که این بومیان در هنر خود به کار می گیرند، در آثار هنرمند مشهود است، علی الخصوص در آثاری که جنبه آیینی دارند و یا به شدت ساده می شوند.

اشتیاق حسین والامنش به طبیعت و جهان و دلبستگی ایشان به هنر کاملا" واضح است و پس از سالها فرصتی فراهم شده که مخاطبان ایرانی به تماشای سبک بالی و قدرت روحی این هنرمند جهانی، بنشینند.
حسین والامنش می گوید: هنر من عناصر مختلف نظیر زیبایی شناسی، محتوا و فرم را از هم جدا نمی کند. دری بازمیشود و اجمالا" واقعیت را میتوان حسن کرد و متوجه خاصیت فناپذیر طبیعت شد.

نازیلا نوع بشری

 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی