جستجو:
در:

کاور

گالری رج

12 آبان 1396
تا 22 آبان 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

آرمان صداقت


تصویر در خدمت کاربرد، دیر زمانی است که مورد استفاده انسان قرار می‌گیرد.
نقاشی در سیر تحول خود در ثبت تصویر با طی فرآیند های زمانی و فلسفی از حالت های صرفاً واقعی و طبیعی به سمت تجرید و انتزاع (گاها انتزاع صرف) گام برداشته است.
انسان تصویر را در تقابل مسائل مختلف مانند مذهب، فلسفه و.‌‌..  تفسیر، تأویل، تأیید و یا نهی می‌کند. ( نقاشی های دیواری کلیسا  تأییدی بر محتوای کتاب مقدس بوده و راهی جهت انتقال مفهوم از راه تصویر به مخاطب)
هنرمندان همیشه چون آینه صرفاً تقلیدی از پدیده‌های طبیعی نمی آفرینند بلکه با برداشت ذهنی از نمونه‌های موجود به بیان افکار و احساسات خود با نمود تصویر می‌پردازند. اسلیمی ها در واقع خلاصگی تصویر درختان تاک و گیاهان در هم پیچیده در قوس های دورانی روبه بیرون و درون هستند.
خط و کتابت حاصل خرد جمعی  می‌تواند علاوه بر کاربرد ادبی و رساندن پیام ،به عنوان عنصر بصری فرم استفاده شود. انسان معناساز با دخل و تصرف در تصویر، معانی را تغییر می‌دهد. گاه با پوشاندن بخشی از تصویر می‌کوشد تا با این پرهیز بصری، معنایی متعالی را در مخاطب خویش القاء کند.
آرمان صداقت

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی