جستجو:
در:

ناشناختگی

گالری نگاه

12 آبان 1396
تا 01 آذر 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

گرد‌آوری توسط:

محمدرضا عرب‌خزائلی


او می‌کوشد تا ماهیت یک هسته محاط از سیلان عناصر بی‌شمار به عنوان شرایط، به معنای وسیع کلمه را دریابد. درحالی که خود به عنوان همان هسته درگیر یک ناشناختگی و یا تسلسلی نافهمیدنی از هجوم زحام بیرونی است. شاید با قبول انهزام در برابر حصر مفهوم هویت، می‌تواند آن را ساده‌تر حافظه‌ای بداند ساختنی و لانهائی.
حافظه به عنوان یک غایت او را ترغیب به شروع زندگانی یک هویت تکرارناپذیر و نامیرا میکند.
و کوشش حاضر جمعی را دربر می‌گیرد که سعی در تصویر کردن کاوش خود در پیرامون واژه هویت دارند.

محمدرضا عرب‌خزائلی
پاییز ۹۶

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی