جستجو:
در:

از وراي واقعيت

نگارخانه الهه

23 خرداد 1393
تا 02 تير 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

سیما نجفی


 از وراي واقعيت

درک هستي از واقعيت ، موضوعي است که سيما نجفي را در اين دوره از آثارش  بدنبال خود کشانده است . موضوعي که مدت زماني است در لابلاي اوراق جامعه رنگ باخته .
واقعيت چيزغريب و ناشناخته اي است و غير قابل درک و هميشه در حال تغيير ، بنابراين هنرمند بر چه تلاشي است و چه چيزي را ميخواهد انتقال دهد ؟
در آثار سيما نجفي حس و واقعيت درهم تنيده اند تا از زبان خود او سخن بگويند (ساده و بي پيرايه)
او ساختار و نحوه قرارگيري عناصر را در اين آثار بگونه اي ديگر بکار گرفته تا تاَثيرات خود را به ما بنماياند. هنرمند معتقد است ، رسانه بيشتر از آنکه پيامدار خود شخص باشد پيامدار ادراک است .
او از ما نمي خواهد که از طريق تابلو هايش با واقعيت درگير شويم بلکه ميخواهد آنرا احساس کنيم ، واقعيتي که بسيار متفاوت از زماني است که آنرا در جهان مشاهده ميکنيم .
نجفي تصميم دارد به ادراکات گنگ مخاطب مفهوم ببخشد تا يک واقعهَ بخصوص ؛ بار احساس نيز داشته باشد ، احساسي که آبشخورش در ادراک است .
ما آزاديم قضاوت کنيم قبل از آنکه درک کنيم ، اين روايت هزاران سالهَ جهان هستي است که چون گذشتگان بازگو ميکند، اما از وراي واقعيت .
                                                                                                     علي ندايي / ارديبهشت ماه 1393
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی