جستجو:
در:

نقاشیخط های علی تن

نگارخانه گل نرگس

20 آبان 1396
تا 30 آبان 1396
۱۰ تا ۱۷ (افتتاحیه)
11 تا 17 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی‌خط

هنرمندان

علی تنافتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی