جستجو:
در:

دگرديسي ناقص

گالري جرجاني

23 خرداد 1393
تا 02 تير 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16:30 تا 20:30 (غیرافتتاحیه)


 شمس تبريزي جهان ما را جهاني کاهشي مي بيند. جهاني که به مادّه دلبند است و حرکت در آن بسيار آرام صورت مي گيرد.انسان شمس ،در تغيير است که جانِ جان فزا مي يابد: " بر هيچ مايست. پيشتر آ تا بزرگي بيني."

امروز در جغرافياي برده داري مدرن، تمام نگاه ها به گذشته و خاطرات بر مي گردد تا مفرّي از شادي باز شود ـ همان خاطرات کهنه ، همان شوخي هاي قديمي.ما در کرختي يادآوري آنچه بوده ايم , سخت زنداني شده ايم . انگار انسان جديد نمي خواهد پيشتر رود.
گورويچ نام انسان جديد را "انسان کسر شده" گذاشته است. انساني که از آرکتايپ خود دور افتاده است. انساني به شدّت مادي.
در اين ورطه ، حضور کمرنگ مي شود. کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تر تا جايي که تک گويي زيباتر از ديالوگ مي شود.
اميرعلي نوايي
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی