جستجو:
در:

واکاوی

گالری ابد

03 آذر 1396
تا 17 آذر 1396
۱۶ تا ۲۰:۳۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

مجید فعال


یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی مجید فعال در گالری ابد
واکاوی
 تاریخ به ما نگاه می کند.
سردرگم در گذشته ی ما می چرخد، بودنش را به رخ ما می کشد و یا برای لحظه ای ما را در زمان حال رها می کند.
در همین جاست که ما به تاریخ نگاه می کنیم و در میان خاطرات و گذشته  به دنبال سرنخی برای تحلیل روزمرگی خود می گردیم.
مجید فعال در مجموعه واکاوی، تاریخ را در مقابل مخاطب  به چالش می کشد. تاریخی که  ما با بینش و تفکر امروزی خودمان، به آن نگاه می کنیم، گاه نگاهی تند، گاه بی تفاوت و یا تمسخر آمیز.
آثار طنز تلخی به همراه دارند. طنزی که خود ما امروزه از تاریخ ساخته ایم تا آنها را مورد بررسی قرار دهیم اما با تیغ جراحی و یا مصلوب کردن مسیح بر سر میز شام!
در این مجموعه روابط بین عناصر نامانوس می باشد، همه چیز در جایی غیر فضای طبیعی خودشان نقش بسته اند. این همان نگاه آشفته ی ما به تاریخ است و این ما هستیم که تاریخ را این گونه ورق می زنیم، این گونه قضاوت می کنیم و با تمسخر آن را تخریب یا تحقیر  می کنیم. 


                                                                       هاجر رهگذر

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی