جستجو:
در:

از آسمان به زمین

گالری دارگون

03 آذر 1396
تا 14 آذر 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

مهرک قزوینی


"آنها" از آسمان به زمین آمدند.
دل از بالهایشان کندند.
جسمی از زمین نخواستند، 
با خط های باریک،  روی کاغذها نشستند.
محوشان شدیم،
باران گرفت.
محو شدند، کامل شدند.
با "آنها" حرف زدیم، با ما حرف زدند.
باورشان کردیم، باورمان کردند.
کنارشان نشستیم... با هم حرف زدیم..‌.
نقش شدیم... صدا شدیم...
اگر باورمان کنی... صدایمان را هم می شنوی... 
گوش کن...

 

مهرک قزوینی


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی