جستجو:
در:

نيويورک به تهران/ تهران به نيويورک

گالري سيحون

23 خرداد 1393
تا 04 تير 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


 هنرمند/هنرمندان: (ALIZE MIZRACHI ( NY) | BAMN ( NY) | CHRIS STAIN ( NY) 

RUBIN (Sweden) | HELLBENT (NY) | VEXTA(Australia) | ELLE (NY) | COL |

WALLNUTS(NY) | JOE IURATO NY) | SONNI (Argentina ) | TONY DEPEW

(NY) |( (New jersey ) | LOGAN HICKS (NY) | BISHOP203NY) | CERN (NY) |

ENZO AND NIO (NY) | ENX(NY) | ASVP(NY) | KET(NY) | EZO(NY) |(

ELSOL25ICY AND SOT (IRAN) | SOFIA(NY) | QRST(NY) | PHETUS(NY) |

CAKE(NY) | RUSSELL KING(NY) |ROYCE BANNON (NY) | CONTEMPORARY

ADULT MUSIC (NY)- CRUZ (Italian)-LNY(Ecuador)- NDA (NY)-see one(NY)


نيويورك به تهران/ تهران به نيويورك

 

مي گويند پيكاسو سالها نقابها و مجسمه هاي آفريقايي را الگو قرار داد تا «دوشيزگان آوينينون » خلق شد، مي گويند آ نگاه

 كه ماتيس داشت «اتاق سرخ » را ميكشيد شيفته ي اسليمي ها در نگارههاي ايراني بود. وقتي مارك شاگال داشت، وسوسه

ي زيستن در پاريس را نقش ميزد، به افسانه هاي ييديش كودكي اش فكر مي كرد. مي گويند زماني كه پادشاهان هخامنشي

 مي خواستند تمام عظمت خود و امپراتوري شگفتشان را به رخ ممالك تابعه بكشند، از معماران، حجاران و هنرمندان همان

 اقوام تابعه استفاده كردند تا بزرگ ترين بناي تلفيقي جهان را در تخ تجمشيد بنا كنند. هنر هيچ گاه مرز نشناخت، حتي در

اوج جنگ، موتيف هاي بصري، قلم گذار يها، رنگها يا سبك ها از ميان دستان هنرمندان لغزيدند و به آثار همپالكي ها در

  سرزمين دشمن راه يافتند. مي گويند هنرمندان كودكاني هستند كه هيچگاه دست از بچگي كردن برنمي دارند، چون همه به

 يك كار مشغولند كه بزرگسالان هنرش مي نامند و كودكان بازي.

 اين نمايشگاه مبادله ي هنر بين تهران و نيويورك است. آثار 33 هنرمند نيويوركي در تهران و آثار 3 هنرمند ايراني در

 نيويورك همزمان به نمايش در خواهند آمد چون هنرمندان همه دارند همان يك كار را مي كنند. اين آثار در غياب هنرمندان

 به نمايش درمي آيند چون اين آثارند كه سخن مي گويند و چون اين نقشها هستند كه نشان مي دهند چگونه توپي پلاستيكي،

 بي هوا از اين حياط به حياط خانه ي ما افتاد.

  

حافظ روحاني


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی