جستجو:
در:

خلوت روشن

گالری فردا

10 آذر 1396
تا 16 آذر 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

پریسا رحمانیدر نقاشی‌هایم در جستجوی نور و رهایی هستم و این خود به مثابه سفر است سفری از تاریکی به روشنایی بدون مرز و بدون محدودیت هر چند خیالی گذرا و رنگین باشد. در آغاز این مفهوم را در جهانی خارج از جهان مادی و در لامکان می یافتم چنانکه مجموعه اول متاثر از این اندیشه است
پس از آن به دریافت از طبیعت پرداختم  و محیط پیرامونم که در آن زندگی میکنم و با آن در ارتباطم.
ستارگان وکهکشانها ،درختان، آسمانها و زمین ...
و در نهایت در جستجوی خویشتن خویش به فضای انتزاعی تر دست یافتم و به درون و خلوت خود رسیدم. 
شاید ...خلوت روشن.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی