جستجو:
در:

دگرپیکری

نگارخانه آرته

17 آذر 1396
تا 26 آذر 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی

"من تورا خوب میشناسم، میدانم که نه سرد هستی و نه گرم ،کاش یکی ازین دو می بودی.

نخستین موجود زنده به شکل شیر بود. دومی شبیه گاو، سومی به صورت انسان و چهارمی به شکل عقاب درحال پرواز بود. هریک ازین موجودات شش بال داشتند و در میان بالهایشان پر از چشم بود.

وقتی فرشته ی سوم شیپور را به صدا درآورد، ستاره ای شعله ور از آسمان روی یک سوم رود خانه ها و چشمه ها افتاد نام آن ستاره تلخ بود، هنگامی که وارد یک سوم آبهای زمین شد آب ها تلخ گردیدند و بسیاری بعلت تلخی آن جان سپردند.

نترس! من ابتدا و انتها هستم ،من زنده بودم و مردم ،و حال تا به ابد زنده ام و کلید های مرگ و عالم مردگان را در دست دارم."

فرازی بر مکاشفه یوحنای قدیس


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی