جستجو:
در:

در جایی دیگر

گالري طراحان آزاد

17 آذر 1396
تا 28 آذر 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

معصومه مظفری


آن جا دو در بود.
دری کوتاه و باریک گشوده به اتاقی دیگر 
دری بزرگ و شیشه‌ای که از آن نور به درون می‌آمد و آدم‌ها نیز‌.
درِ سوم، اتاق مرا به آن جا می‌گشود.
اینها همه از جایی دیده می‌شد که می‌نشستم و نقاشی می‌کردم، درها را، فقط درها را.
هر روز، از یک منظر به یک منظره، بی‌ تغییر.
بعدتر بود که هجوم آوردند خیزاب خاطره،.....


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی