جستجو:
در:

نگرش از بالا به پایین

گالری زمان هنر

08 دی 1396
تا 13 دی 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
۱۱ تا ۱۸ (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

شیلان قاضی


نقداستاد و محقق رامين چايچى از نمايشگاه شيلان قاضى:
 به بهانه نمایشگاه نقاشی انفرادی شیلان قاضی 
اختلاط علم ، مضمون گرایی و رمانتیسم 
علم گستره هایش را بروی انسان باز میکند مفاهیم بازآفرینی میشود .با نیم نگاهی به علم ، آوانگارد مفهوم بازار پسندش را از دست می دهد . گرانش بر روی صفحه بوم آشنایی زدایی میشود تا دگرباره باز آفرینی شود . جسم سیاه این بار نه نور سفید بلکه گستره زیبایی از رنگ ها را در خودش می بلعد . جسم سیاه در نگاره "کشش" که من اسمش را گرانش میگذارم هم هست و هم نیست . نیست چون نباید باشد و هست چون جهان را شکل میدهد . این موجود منسجم که همه چیز را در خودش می بلعد هم ماده و هم نور و هم رنگ را . رنگ های زیبایی که در چرخش نامتناهی به درون جسم سیاه فرو می ریزند . آیا این انسانیت انسان است که بلعیده میشود؟  آیا اراده کائنات بر این استوار است ؟ یا اینکه نقاش در پی کشف و شهود برای درک  ناشناخته از طریق بازی رنگ ها است ؟ 
نقاشی های قاضی حکایت از شیدایی خاصی دارد . راز و رمز کشف جهان . نگاره هایش برای شما سئوالات اساسی ایجاد میکند و از  مضمون گرایی رادیکالی عذاب می کشند و همین نوآوری است که کارهای قاضی را از دیگران در این مقطع زمانی و مکانی  شاخص میکند . او می پرسد پاسخ نمیدهد !  
"خود را جستم و فردا را. عجبا!! جست و جو گرم من. نه جستجو شونده . من اینجایم و آینده. در مشت های من. "/ احمد شاملو
به اتاقی دیگری از نمایشگاه میروی . اینجا کارزار دیگری بر پاست . نه با جهان بلکه با خود . از سیاهی شروع میشود که بی نام است با اریستوکرافی آب طلا ادامه پیدا میکند و به رود سفید مالامال از صلح با خود می رسد . نتیجه پاسیفیسم ملایمی است که رگه های رمانتیک دارد .


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی