جستجو:
در:

نمایشگاه آثار منوچهر صفرزاده

نگارخانه هور

08 دی 1396
تا 29 دی 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
15 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی - نقاشی

... شکلک ها در نقاشی های صـفرزاده موجوداتی هستند که در همه جا حـضور دارند؛ درخیابان، درخانه، در محل کار و در درون آدم ها و خیلی هم متکی به خودند زیرا می دانند که بالأخره در این جهان سهمی دارند و اگر قرارست آنان برای دستیابی به سهمی بزرگ تر در این جهان مهیای نبردی بزرگ باشند "که کس را بر سرانجامش آگاهی" نیست صفرزاده آن ها را در تفاهمی بزرگ رسم می کند.

نعمت لاله‌ای


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی