جستجو:
در:

بهارانه

نگارخانه کبيري

15 دی 1396
تا 20 دی 1396
۱۶ تا ۱۹ (افتتاحیه)
۱۶ تا ۱۹ (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان


تجربه ای از این زیباتر نیست که بی تفاوت نباشی. بی تفاوت نباشی به گلهای کوچکی که میتواند فصل ها را توصیف کند. فصل هایی که زندگی را جان می بخشد و انسان را به خود باز میگرداند؛ وزیباتر آنکه افسون رنگ و نقش زبانی شد تا بهانه های زیبای طبیعت را کنار هم بیاورم واین همه را با رنگ و آب نقش زدم.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی