جستجو:
در:

Reality is Artificial, Artificial is Reality

گالری هپتا

15 دی 1396
تا 27 دی 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

حسن مرشد


نمایشگاه انفرادی نقاشی هنرمند بنگلادشی "حسن مرشد"

زمان، مکان و طبیعت پیوسته در حال بازآرایی قابلیتهای انسانی اند. چشماندازهای متفاوت، واقعیات متمایزی را بازتاب میدهند و زیستن در پیشآمدهایِ گوناگونِ همسو است که گهگاه ما را به یکدیگر مرتبط میکند. انسان بر بررفتن وفرارفتن از قوانین توانا است، گو اینکه قوانین اند که مفهوم قلمروی بدون قانون را آشکار میسازند؛ قلمروی آزادی را.
من تصاویری فیگوراتیو کشیده ام که جزییات واقعی دارند و همزمان میتوان تصویر دیگری را نیز در آنها یافت. آنزمان که به نقاشیهای من مینگرید، به آن شکل دیگر بدل میشوند.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی