جستجو:
در:

از هیچ به خود رسیدن

گالری فردا

15 دی 1396
تا 21 دی 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

الهام قربانی


به نام خدا

از هیچ به خود رسیدن

مصنوع ،حاصل دست انسان است
دست فرمانبردار عقل و قلب ها مصلوبند در میانه ی این دو پای سرگردانی 
نقاب را انسان می سازد ،برای نهان کردن آنچه هست و حیوان برای نهان کردن آنچه هست ،و خلق از این دروغ مبرا نیست .
دروع بزرگ (من نباید این باشم )یا من نباید بودم سیلی برای سرخی صورت نیست،کبود می کند،می سوزاند،جان را،و تلاش نامفهوم قلب (که من را بشنوید ضربا‌نٍ جانٍ هستی را)
و من میشنوم
ضربان جان هستی را پاس می دارم و هم آوا می شوم با آن.
با رنگ ,بوم ,با هجوم ضربه ها قلم ,فریاد گونه به گونه های بوم می کوبم 
سکوت جایز نیست ,رنگ را با رنگ باید پاسخی  گفت .(رنگ,ریا,تزویر)
آری ,نقاب تصویر دورویی انسان است .
باید یک جا این پرونده دریده شود و رسالت این عریانی با من است ,
گو این که شهر من بی نقاب قبول نمیکند


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی