جستجو:
در:

ما، ماشين هاي تصویرساز هستيم

پروژه‌های آران

22 دی 1396
تا 09 بهمن 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
13 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

هدا زرباف


در عصر ما عصر داده ها، كه مانيتورها پل هاي بين زيست فيزيكي و مجازي اند، توليد و نشر تصوير به مشقي روزمره مبدل شده است . انسان معاصر، از ابزار قدرتمند زمانه اش -رسانه هاي مجازي - براي ساخت و ارائه تصويري از خويش (كه خود يك سنت كهن است) بهره برده و ايماژ سازي را به توليدات انبوه، بي وقفه، پرسرعت و در هم برهمي تبدیل كرده كه ديگر كمتر قابل كنترل و ارزيابي است. به تعبيري، ما مبدل به ماشين هاي خود-تصويرگري شده ايم كه همواره خويش را به اطلاعات تصويري ديجيتال تبديل و ترجمه مي كنند
این مجموعه مطالعه و تفسير هنرمند است از پروسه- و همچنين مراحل- ساخت تصوير از خود كه عبارتند از: ايفاي نقش، برداشتن تصوير، نشر و نمايش، تماشا (توسط تصويرگر و مخاطب)، بازتاب مخاطب و نهايتا مسرّت تصويرگر. هر يك از آثار اين مجموعه بر يك يا چند مرحله از اين فرآيند متمركز ميشود و تجربه اي به خصوص اما نامتعارف را از اين سيكل تصوير سازي به نمايش مي گذارد.هدا زرباف، در مجموعه ي "ما، ماشين هاي تصویر ساز هستيم " خود از يك تكنيك ايماژ سازي استفاده ميكند: او از چيزها تصوير ميگيرد و در تركيب بندي و چيدمان هايي نمايش ميدهد كه خود يك تصوير جديداند؛ به تعبيري در فرايند برداشت از واقعيت و تبديل آن به تصوير، ايماژ جديدي زاده ميشود كه ديگر تمثالي از امر واقعي نيست بلكه خود يك تصوير قائم به ذات است.

از متن کاتالوگ توسط صنم سامانیان


Excerpts from catalogue by Sanam Samanian

In a data-driven era, when monitors behave as frequent portals between virtual and physical, self imageis readily practiced. And akin to the industrial revolution, humans have leveraged the tools at-hand, particularly social media, to transition this innate practice from an intricate, lifelong craft to a fast-paced, manufactured, yet hodgepodge production. We are image-making machines. We transform—even decode—ourselves into data, transmitting them to others in hopes to seek who we are through their gaze.
This series is a commentary on the process—as well as the stages—of manufacturing self image: performance, production, display, gaze, reflection and pleasure. Each piece loosely plays on a stage and reveals its visceral, yet absurd experience. Leveraging various image-making techniques, Hoda Zarbaf transmits her reality into sculptural animations. She further echoes these distortions into another image, deeming the “image” itself to be merely a representation. And in the process, she comments on the cycle of making the self image amid technological revolution in the contemporary era.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی