جستجو:
در:

Ruin Is The Beginning

گالری محسن (پاسیو)

22 دی 1396
تا 13 بهمن 1396
۱۶ تا ۲۱ (افتتاحیه)
۱۷ تا ۲۲ (غیرافتتاحیه)


« پاسیو » به زايش وانهدام اشاره دارد.هیچ چیز استورا نيست، ناپايداری در بطن هر چیز نهفته و همه رد حال دگرگونی است . دگرگونی است .انسان معاصر اما سعی در ایجاد ساختارهایی بی نقص و مقتدر دارد. تصور کنیم که چیزی جز ویرانه ی اقتدار وجود ندارد،ویرانی آبستن آغازی دوباره خواهد شد و صدای درویشی دوباره به گوش خواهد رسید. اثر، مکانی ویران و متروک را مجسم می کند. دیوارها با اکسید فلز، رنگ، خزه و گیاه پوشیده شده اند. سقف شکاف خورده و سازه ای بلند از آن آویزان است. حضور خاک و آب در فضا بر احتمال رویش تاکید می کند. نوسان نور بی ثباتی را به ذهن می آورد و بخار درون فضا بر تعلیق می افزاید. طراحی صدا، سکون، رویش و ویرانی در مکانی متروک را در ذهن تداعی می کند.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی