جستجو:
در:

شرایط موجود

گالری سایه

20 بهمن 1396
تا 30 بهمن 1396
۱۷ تا ۲۱ (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

رضا صمدانیان


آثار این مجموعه بازنمایی رهگذران خاموش این شهر است،  
نظاره‌گران منفرد «شرایط موجود»
در کشمکش‌ تضادهای درونی و تناقضات بیرونی

 This collection represents the silent passersby of this city. 
Individual observers of the current situation
at the heart of internal contradiction and the external conflicts

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی