جستجو:
در:

زرّين خط

گالري سيحون

20 بهمن 1396
تا 09 اسفند 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی‌خط- سفال

طلایی رنگی باشکوه، مجلل، پر انرژی و حرارت؛ همواره در طول تاریخ هنر ایران از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است. چه از نظر کاربردی و چه از نظر کار کرد. آثار زرّین بر جای مانده از هنر پیش از اسلام و بعد از آن در قالب اشیای تزیینی و کاربردی،همچون جام های زرّین فام دوره اسلامی و تزیینات نسخه های خطی، از این دست است. همچنین کاربرد واژه زر و طلا و مشتقاتش با مفاهیم بلند و عمیق عرفانی و عاشقانه در ادبیات مکتوب و شفاهی ما به وفور به چشم میخورد. در مجموعه پیش رو با کاربرد وسیع این رنگ پر انرژی و تاثیر گذار، سعی کردام علاوه بر تمجیدش، تا با تماشایش اندکی از جور و سختیهای تحمیل شده این روزهایمان بکاهم.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی