جستجو:
در:

مَسچوب

خانه هنر مَسچوب

20 بهمن 1396
تا 20 اسفند 1396
۱۶ تا ۲۱ (افتتاحیه)
۱۶ تا ۲۰:۳۰ (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی- مجسمه- چاپ دستی

سرای ایرانیان همواره در طول تاریخ جایگاه ناب ترین مظاهر ذوق و هنر این مرز و بوم بوده است. نگاه خلاق هنرمند ایرانی به معماری و عناصر فضا، اشیاء و ابزارهای روزانه، دست ساخته ها و دست بافته های دلپسند گویای درک زیباشناختی او از طبیعت و تناسبات اصیل آن است. " خانه هنر مَسچوب" می کوشد بیش از پیش هنر و فنّ ایرانی را در قالب دستاوردهای نو با یکدیگر همساز و همراه سازد.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی