جستجو:
در:

آفرينش

گالري جرجاني

03 مرداد 1393
تا 13 مرداد 1393
16:30 تا 20:30 (افتتاحیه)
16:30 تا 20:30 (غیرافتتاحیه)


 

سيب را چيد و خورد
زن در حوا شناور شد و بر فراز گلها
آفرينش رنگ و بوي دگري گرفت
 
"محمودرضا زند پور"
 
 
 
Picked and eats an apple
She was floating inside of Eva, Over flowers
Creation was a different flavor
 
"Mahmoudreza Zandpour"
 

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی