جستجو:
در:

سرودهاي چوپاني

گالري زيرزمين دستان

03 مرداد 1393
تا 11 مرداد 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

کیارش علیمی


 من با دست راست نوشتن و نقاشي کردن آموختم. مي توانم با او روي کاغذ هرکه خواستيم باشم. دست چپم ولي فقط از رخداد هاي هر روزه مي گفت و خوب هم مي گفت. بهتري اش از آنجا مي آمد که هيچ دغل توي کارش راه نداشت. کم کم مي شد نشاني از برتري نياموختگي که شعري شاد از اصل آدم دارد.

کيارش عليمي
 
 
نمايشگاه انفرادي طراحي

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی