جستجو:
در:

The Rabbit Hole Project

نگارخانه مهروا

10 مرداد 1393
تا 20 مرداد 1393
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 21 (غیرافتتاحیه)


 The Rabbit Hole Project

 
نقاشي‌ها و طراحي‌هاي ما بدون حرف و توضيح آغاز مي‌شوند. از شاديِ بي‌اندازه و کودکانه‌ي ما سخن مي‌گويند. اما اين سرخوشي توامان شامل شادي و تلخي است. چرا؟ اين سوالي است که درگيرش هستيم ولي به دنبال پاسخي براي آن نيستيم. طرح همين سوالِ برخاسته از تضاد و تناقض، نهايت پاسخي است که مي‌توانيم پيگيرش باشيم.در اين جهان سرخوش هيچ چيز سر جاي خودش نيست. چرا بايد آسمان 
آبي باشد و مرلين مونرو سنگين و رنگين باشد؟ جمع ما سرخوشي و طنزِ خارج از قاعده و مرزي را براي مخاطب پيش مي‌کشد. ليکن در ادامه مسئوليتي در رابطه با تلخکاميِ بعدي بيننده بر عهده نمي‌گيرد.
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی