جستجو:
در:

انسان - سومين نمايشگاه پنجمين سالانه ي هنر معاصر پرسبوک

نگارخانه الهه

17 مرداد 1393
تا 27 مرداد 1393
17 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


ظرفيت انسان براي کمال و حق تعيين سرنوشت قابل قبول براي تمام مکاتب و مذاهب است. متفکران معتقدند که مردم مي توانند عنان زندگيشان را در اختيار بگيرند و بازيچه ي دست محيط نباشند.از نظر آن ها مردم توان درک و تخيل براي خودشناسي هشيارانه را دارند و راه کمک کردن به مردم جهت رسيدن به خود شناسي، دلگرمي دادن و حمايت از آنها، دوستي با همه بدون تفکيک رنگ و نژاد است.
 
 
*جلسه نقد و گفتگو با حضور مهسا فرهادي کيا و علي گلستانه، يکشنبه 26 مرداد ، ساعت 18

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی