جستجو:
در:

نوزايي

گالري زيرزمين دستان

17 مرداد 1393
تا 25 مرداد 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

شیوا شهلا


 
نوزايي
بشر قرنهاست که در لابلاي شاخ و برگ روزمرِگي در جستجوي خويش است.آن هنگامي که دسترسي به لايه هاي پنهان ذهن آغاز مي گردد؛ شروع ِرها شدن او در صفتي کودکانه است؛ که در آن خلاقيت , خيال و رويا 
مي گيرد.
در باورها، بايدها و مرزهاي زمان، دغدغه من جستجوي کودکي است که دست از بازي و خيال مي کشد و منتظر مي ماند تا ديده شود .
شعورِ حاکم بر بخش عاطفي ما همان حضور بي پرواي کودک ِ درون است. هم او که نقاشي مي کشد. مي نويسد و بدور از پيش داوري و تعصبات مي فهمد.
حضورش شور است و زندگي ....
 
 
 
 
باغي معلق از سنگ ها و کودکي 
 
دخترکي در سپيدي هويدا مي شود و کنارش گياهان و سنگ ها وسياره ها تکوين مي يابند. چشم اندازي محو و پنهان که کم کم در آن عناصر رنگ مي گيرند و به شکل تبديل مي شوند.شيوا شهلا در طراحي هاي اخير خود دنيايي شخصي و واقع گرايانه را با جهاني انتزاعي و خيال انگيز کنار خود نشانده است. دراين دنيا مانند فيلم سولاريس از آندري تاراکوفسکي مواد بي شکل در حال تکوين و دگرديسي هستند و انگار شکلي از تخيل ما را به خود مي گيرند. اين جهان راز آميز از سويي مانند طراحي هاي روبرتو ماتا ناکجا آبادي خيالي را نشان مي دهد و از سويي ديگر دخترکي را در آن مي يابيم که گاه روبروي ما به ما مي نگرد و گاه در شکل هاي معلق و سنگواره مانند به مجسمه تبديل مي شود، زماني چهره اي آرماني از زن جاي آن را مي گيرد و زماني با سري عروسکي و يا در ميان قايق ها و موشک هاي کاغذي نمايان يا گم مي شود. دخترک اشاره اي است به کودکي نقاش يا انيما يا سوفيا ايست که نماينده ي کاوش يا تجسم خود ديگري است؟ شهلا با طراحي هاي کشف و شهود گونه ي خويش ما را به سوي رازها و خاطرات مي برد و در عين حال با نوسانات حساس مداد و مداد رنگ اجازه مي دهد تخيل بيننده نيز فعال شود. او با نمايش کريستال گونه ي شکل ها ، و پيدا و گم شدنشان در سپيدي ، طراحي هايش را روبرويمان گذاشته ، بي آنکه تمام رازها را افشا کند. 
بهنام کامراني
 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی