جستجو:
در:

وضعيت ناخوشايند

گالري سيحون

24 فروردین 1397
تا 29 فروردین 1397
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: مجسمه


بین خوشایندها و ناخوشایند های پیچیده و بی شمار زندگی گیر می کنم و همچنان هربار به خودم می گویم دری که به سوی من باز شده است خوشایند است یا نه.
این درِ روشن که به سوی من باز است همیشه خود را روبروی ان تنها و تاریک تصور می کنم و هجومی از احساسات به سمتم سرازیر می شود که اگر در ان وارد شوم گم می شوم
گاهی ناخوشایندها بر زندگی سایه می افکنن و گاه پرواز ان ها تیمارت می کنند و گاه ندانسته در سرگردانی خوابت می برد .
و گاهی از پس هر چیزی بر می آیی و هشیار می شوی...


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی