جستجو:
در:

سمتِ خاموش

گالري اُ

31 فروردین 1397
تا 21 اردیبهشت 1397
۱۶ تا ۲۱ (افتتاحیه)
12 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

محمد خلیلیتلاقی‌گاه زمختی دیواره‌های سیمانی و لطافت آب: این است آنچه نقاش در آخرین پرده‌هایش به دیدار آن می‌رود،تلاقی‌گاه سایه‌ها و لمعات کم فروغ نور بر آب، آبی که گاه به آبی دیگر راه می یابد، به آبی گشوده‌‌‌تر، گاه محصور می‌ماند، آنسان که گویی تا ابد خاموش و بی‌حرکت است. نقاش در این پرده‌ها از حریم علفزار و سنگ اندکی عقب‌تر می‌آ‌‌ید (یا به پیش می‌رود!) تا این بار هندسه‌ی روح خود را با فضایی محصور اندازه کند...


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی