جستجو:
در:

جذابیت پنهان

گالري هما

31 فروردین 1397
تا 11 اردیبهشت 1397
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

حسین تمجیدگاهی حتی به یک دوست خیالی چیزهایی می نویسم و بعد به سرعت به یک آدرس خیالی پست می کنم . اینکه این نامه کجا می رود و به مقصدی می رسد یا نه مرا ملول نمی کند ؛ ممکن ست این نامه را برای هر کسی نوشته باشم .


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی