جستجو:
در:

بعد از ظهر يک روز پاييزي

گالري زيرزمين دستان

01 آذر 1392
تا 10 آذر 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)


 قدرت در ساخت فضائي تأثير گذار و پر انرژي از اولين هاي آنچه بود که در کارش به ياد دارم؛نه که به واسطه رنگ ‌هاي جيغ و اکسپرسيون فضا-‌هرچند که بودند کار هائي که واجد چنين رنگ ها و حال و هوائي باشند-‌که به واسطه غناي بصري، سايه روشن‌هاي به جا که همزمان در تلفيق با تمهيدات بصري تازه - چه در ابزار کار و چه در استفاده  بجا از آنها -بودند.روحي‌ رمانتيک ،و در عين حال خشن در کار‌ها بود؛فضاهاي سلاخانه و گستاخانه اي بودند

حتي ميتوان گفت در نگاه اول، بعضي کارها و حتي کلّ فضا سرخوشانه بود. ميتواني بگوئي مثل وقتي‌ که دستت را سهوا ً يا بي‌ اراده لاي پشم و شيشه کني‌؛نگاه انداختن به آثار "فرخ نور و ني‌ِ"....همين حکم را دارد،"نور و ني"‌ يک موقعيت به ظاهر کاملاً عادي را به گونه‌اي با رنگ و قلم، فضا سازي مي‌کند که بدون اينکه بخواهي‌ در کار فرو مي‌روي.فرو رفتن اينجا نه به معناي خيرگي و محو کار شدن که به همان معناي واقعي آن است؛ترسي‌ است که با اشتياق به آن تن داده اي،پريده‌اي توي باتلاق،اعصابت به هم مي‌ريزد مي تواني‌ مصيبت‌هاي قبل و بعد از تابلو را حدس بزني‌ .کار‌ها ذهن را به مازوخيسمي ذهني‌ مي‌‌برد ، راهي‌ براي خروج از مصيبت نيست.مصيبت اينجا ميتواند ياد آوريِ يک خاطره باشد و مصيبتي که دچارش شده‌اي. اينک، گذشتِ زمان است که‌ از باز گشتن به آن کاملاً ناتواني. نه که بخواهي‌ بازگردي و اين آزارت دهد؛فقط همين که غيرممکن بودن را در تصويري ساده به رويت مي‌‌آورند از درون تو را به هم مي‌ريزد.چيزيست شبيه تندرستيِ مشکوک.آدم هايِ نقاشي‌هاي "نور و ني" ميتوانند در کمال صميميت و با وجداني آسوده تو را ذبح کنند؛
چيزي شبيه داستان "آماتورها"ي بارتلمي؛با اين تفاوت که اين اتفاق نمي اُفتد و تنها احساس مي شود .وقتي‌ داري                                          با آنها ميخندي،ممکن است سرِ يک مساله  کوچک ناگهان سگرمه ‌ها يشان درهم رود و مصيبتي رقم بخورد. ممکن است جلويِ کسي که خيلي دوستش داري ناگهان تو را بي‌ آبرو کنند؛در نهايت بي‌ رحمي و با وجود صميميتي که تا چند لحظه پيش داشتند.
وحيد شريفيان-مجله ي گلستانه-دسامبر دو هزار و دوازده
 

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی