جستجو:
در:

حيات بيمارگون

گالري زيرزمين دستان

31 مرداد 1393
تا 10 شهريور 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان

سارا دهقان


 سيلك اسكرين و تركيب مواد روي كاغذ

 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی