جستجو:
در:

مکان، معنای مهجور

گالری سایه

21 اردیبهشت 1397
تا 26 اردیبهشت 1397
۱۷ تا 21 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)


 

یا لطیف
پذیرفتن این مهم که اثر هنری جسم یک ذهنیت و ایده است فارغ از آنکه ایده ی مورد نظر چقدر ناب یا سطحی باشد این امر را روشن میسازد که شاید مخاطب برای درک اثر به چیزی خارج از خود نیاز ندارد . البته که آن اثر پرورش یافته و بالیده ایده ای در ذهن مؤلف بوده ولی ممکن است ناقل ایده هایی ممتد و متناوب و حتی متناقض در ذهن مخاطب خود باشد . شاید مؤلف تا قبل از حضور مخاطب واحد و یگانه بماند ولی به محض عیان شدن اثر و ارتباط با مخاطب مؤلفی جدید متولد میشود ، شاید فاش نکردن ایده ی اثر از سمت مؤلف مخاطب را در دستیابی به تخیل و اثر را برای زیستی مجدد در ذهنی نو بهره مند سازد . 

سپهر مهردادفر 
بهار ۹۷

 

 

Place An Absolete Meaning

Admitting that an artwork is the body of an idea or a specific subjectivity, will clarify the fact, that maybe the addressed audience would not need any exterior sources to precept an artwork; no matter how superficial or pure an artwork is.
Every idea has been sophisticated in its creators mind, however, it may be the transporter of continuous, irregular, and even opposing ideas in the mind of an audience. The artist may remain particular before presenting their art, but new artists will be born as soon as the art shows up. In other words, the disclosing idea leads others to more imagination, and makes new artworks recreated in new minds.

Sepehr Mehrdadfar


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی