جستجو:
در:

خنیاگران

گالری ایده پارسی

21 اردیبهشت 1397
تا 26 اردیبهشت 1397
16 تا 20 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

فاطمه ارژمند


 

نگارگری ایرانی در مکتب قدیم خود هنری بوده است وابسته به شعر و ادبیات. و همواره در دوره‌های مختلف تاریخی روایت‌هایی از داستان‌ها، افسانه‌ها و اساطیر ایرانی، در قالب نظم و نثر، با بن‌مایه‌هایی از عرفان شرقی تصویرسازی شده‌اند.
آنچه در قاعده‌ی قدیم می‌بینیم هر نگاره روایتی مصور و مفصل از یک یا چند مجلس منظوم یا منثور است. در معدود آثار باقی مانده گاهی در روایتی عاشقانه، گاهی در بزم و گل‌گشت و حتی در رزم شاهان، خنیاگرانی مشغول نواختن تصویر شده‌اند. حضور این نوازندگان در فضای روایی داستان، در معنای درونی، اشاراتی ست به تعابیر عرفان شرقی و در معنای بیرونی نشان از هم‌نوایی شعر و ادبیات فارسی با موسیقی دارد. 

مجموعه‌ی خنیاگران می‌کوشد اهمیت معناییِ موسیقی و حضور نوازندگان را، به‌عنوان جزئی از فضای نگاره‌های قدیم، در روایتی متفاوت نشان دهد. حفظ روح قدیم در فضای هر نگاره تعهدی‌ست که نگارگر به آن وفادار مانده است.

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی