جستجو:
در:

نمایشگاه انفرادی نقاشی مهین منفرد

گالري ژينوس

21 اردیبهشت 1397
تا 25 اردیبهشت 1397
16 تا 20 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

مهین منفرد


 

شکوه خیال

شاید سرزمین من از تصویر دریچه نگاه تو برخیزد
تا درشکوهی خیالی
مردمان درخویش فروریخته را
که در آرزوهای مبهم خویش گم شده اند را به خویش بخواند.

نقاشی های من بازی آزادانه خیال است که بدون در نظر گرفتن مفاهیم خلق شده اند، خیالی که در مرتبه ای ورای حس و فهم قرار دارد.
آثارمن بیانگرخیالی است برآمده  از ناخودآگاه که گاه به صورت آبستره و گاه درفرمی انتزاعی خود رانمایان می سازند.
درنهایت واقعیت های عینی درآثار من پدیدار نیستند وآنچه رخ می دهد همراهی قلم مو و رنگ با خیال من است.
مهین منفرد
۱٨ اردیبهشت ۱۳۹۷


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی