جستجو:
در:

دیو

گالری آ

21 اردیبهشت 1397
تا 01 خرداد 1397
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


 

"مجموعه ديو"

ديو در اسطوره ها و نمادهاي كهن حالت دو گانه داشته،
درجايي به مثابه شياطين،گمراه كنندگان بد منش و در جايي ديگر خدا،الوهيت،فروغ و روشنايي بوده است.
در اين مجموعه ديوگونگي با ارجاع به زمان ماضي و اتفاقات تاريخي و دوقطبي بودن و تضّاد جهان معاصر التقاط پيدا كرده و با ديد تاريخي نگر امّا دروني تر پرداخت شده است.آثار موجود در پي ردّ يا اثبات شكل ظاهري آن(يعني شيطاني يا روحاني) نيست بلكه به شكل باطني و عميق آن و معناي آن در ارتباط با زندگي مي پردازد.
انسانها در درون خود ديوي را زيست مي كنند حال آنكه چگونه باشد.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی