جستجو:
در:

نوری دوردست

گالری آ (سالن 2)

21 اردیبهشت 1397
تا 01 خرداد 1397
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


 

دشت امیدِ تَنگ تَنگ
که صَد سال
بادِ دیوانه آشفته خواهد.
رودِ گل‌آلود هزار ستونِ به تاقِ بلندِ دود
دور سکوت شبهایِ خسته‌گی
شب سر‌شکسته‌گی
کدام    
کدام             
خواهید برافراشت؟
افسوس!به عبث لغاتِ شاعر را تاریک می‌کنند.
رفت و آمد در دشتِ مه‌زده
شرم              
از زخمِ قلبِ کدامِ شما خون چکیده است؟
کدامِ شما                        
کدامِ شما
کدام
بگویید
نهان            
شب‌های تار                       
اکنون کدام یک از شما می‌مانید
نومیدی
فشرده‌ی دل‌تنگی
پُر‌درد       
آن که خشم                     
تا دیرگاه                            
بینِ شما کدام بگویید
بینِ شما کدام                                                  
"بامداد"

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی